Postcard from Belgium/ Pocztówka z Belgii

Kartka z Belgii, a konkretnie z Leuven - rodzinnego miasta Thomasa. W mieście tym jest najstarszy Uniwersytet krajów Beneluksu oraz zabytkowe stare miasto. 
Miasto na kartce prezentuje się pięknie, a ogromny robak wbity w latarnie intryguje ;) 

Postcard from Belgium, and specifically from Leuven - home town of Thomas. There is the oldest University of the Benelux countries and the historic city centre.
City on a postcard is presentes beautifully, and the huge worm embedded in the lantern intrigued ;)
2 Responses
  1. Agnieszka Says:

    znaczek jest przemocny :)))


  2. karlotta Says:

    Robak wymiata :), ale znaczek też świetny