Postcard from Russia, Moscow/ Pocztówka z Rosji, Moskwa


Pocztówka z Rosji, konkretnie z Moskwy od Svetlany. Przedstawia Katedrę św. Bazylego. 

Postcard from Russia, specifically Moscow from Svetlana. Presents the cathedral of St. Basil.

Postcard from Belgium/ Pocztówka z Belgii

Kartka z Belgii, a konkretnie z Leuven - rodzinnego miasta Thomasa. W mieście tym jest najstarszy Uniwersytet krajów Beneluksu oraz zabytkowe stare miasto. 
Miasto na kartce prezentuje się pięknie, a ogromny robak wbity w latarnie intryguje ;) 

Postcard from Belgium, and specifically from Leuven - home town of Thomas. There is the oldest University of the Benelux countries and the historic city centre.
City on a postcard is presentes beautifully, and the huge worm embedded in the lantern intrigued ;)

Postcard from USA Michigan/ Pocztówka ze Stanów Zjednoczonych, Michigan


 Kartka od z tagu "USA to any country" od Sary.
Jak ją dostałam to aż zachciało mi się odwiedzić te wszystkie miejsca. Sara napisała mi również, że jest w Michigan wyspa, na której poruszać można się tylko rowerami lub bryczkami, żadnych samochodów - niesamowite prawda?
Znaczki z Simpsonami ;)

Postcard from the tag 'the U.S. to any country "from Sarah.
Just as I got it I wish to visit all these places. Sara also wrote me that there is an island in Michigan, where you can only move by bicycles or horse cars, no cars allowed - incredible isn't it?
Stamps with the Simpsons;)

Postcard from Russia TAG Pocztówka z Rosji


Wyjątkowa pocztówka z Rosji od Lydii. Przedstawia obraz malarza Veshev Paul "Summer Garden".
Dowiedziałam się od Lydii , że Summer Garden jest bardzo dużym parkiem z wieloma rzeźbami oraz że w tym roku ogród jest zamknięty dla zwiedzających z powodu renowacji. 
Zapewne można tam podziwiać wiele pięknych okazów sztuki. 

Kartka wysłana z Petersburga. Unique postcard from Russia from Lydia. Presents a picture of the painter Paul Veshev "Summer Garden".

I learned from Lydia that the Summer Garden is a very large park with many statues, and that this year the garden is closed to visitors due to renovations.
Surely there can admire the many beautiful specimens of art.

Postcard sent from St. Petersburg.

Postcard from Indonesia TAG / Pocztówka z Indonezji TAG

Pocztówka od Shinty z Indonezji. Na zdjęciu widzimy swiątynię Prambanan. 
Prambanan to największy kompleks świątyni hinduistycznej w Indonezji, położonej około 18 km na wschód od Yogyakarta.
Świątynia jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest jedną z największych świątyń hinduistycznych w południowo-wschodniej Azji. 

Postcard from Shinta from Indonesia. On the picture we can see Prambanan Hindu temple. 
Prambanan is the largest Hindu temple compound  in Indonesia, located approximately 18 km east of Yogyakarta.


The temple is a UNESCO World Heritage Site and is one of the largest Hindu temples in south-east Asia. 

Postcard from USA - TAG Neither vintage nor modern / Pocztówka z USA - TAG

Pocztówka od Lori z USA. 
Piękne, osnieżone góry, za którymi Lori tak tęskni, bo tam gdzie mieszka sniegu niestety nie może podziwiać na żywo. 
Kartka piękna, małego formatu, prawdziwa stara perełka. 


Postcard from Lori from the USA.
Beautiful, snow-capped mountains, for which Lori miss so much because in a place, where she lives snow is hardly to see.
Beautiful postcard, small format, a real old gem. Thank You, Lori! :)

White & Black TAG - from Japan
Moja pierwsza karta z tagów! Pocztówka z Japonii z tagu Black&White.

My first card from tags (white&black)!
Postcard from Japan.